Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Dochodzenie swoim praw w sądzie nigdy nie jest przyjemne i prowadzić może do eskalacji niepotrzebnych konfliktów. Jednak w sytuacji, gdy pracodawca dostarcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, a on się z tym nie zgadza, może się odwołać do sądu pracy i dochodzić swoich praw.

Kiedy odwoływać się do sądu pracy?

Zgodnie z prawem każdy pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy jeśli nie zgadza się z przedstawionym wypowiedzeniem. Przed udaniem się do sądu warto jednak rozważyć dwie rzeczy. Po pierwsze należy wybrać właściwego prawnika, który jest doświadczony w tego rodzaju sprawach i przeanalizować z nim sytuację oraz własne szanse. To druga rzecz – należy dokładnie przemyśleć, jakie mamy szanse i czego możemy żądać od pracodawcy.

Odwołanie jest w pełni uzasadnione, gdy pracodawca wypowiedział umowę w sytuacji, w której prawo zabrania jej wypowiadania, np. gdy pracownik przebywa na urlopie, ma mniej niż 4 lata do emerytury lub należy do związku zawodowego. Oczywiście odwołać się można również wtedy, gdy pracownik uzna, że zostały naruszone jego prawa.

Odwołanie do sądu pracy – jak to zrobić?

Przede wszystkim należy skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy i przeanalizować zasadność odwołania się do sądu pracy. Odwołanie można złożyć w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. Następnie konieczne staje się złożenie do właściwego sądu pracy pozwu, który będzie napisany zgodnie z zasadami tworzenia pism procesowych. W piśmie odwoławczym należy wskazać fakty i powody odwołania oraz przedstawić roszczenia i termin ich wymagalności. Zgodnie z prawem pracownik ma prawo żądać przywrócenia go do pracy lub wypłaty odszkodowania. Jeśli przedmiot sporu nie przekracza 50 000 zł, pracownik zwolniony jest z uiszczenia opłat sądowych.

 

 

Jak odwołać się do sądu pracy?

30 listopada 2022