Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Rozwód oznacza nie tylko definitywny koniec małżeństwa, ale w większości przypadków również konieczność podziału wspólnego majątku byłych małżonków. Kwestie z tego zakresu rzadko rozstrzygane są podczas postępowania rozwodowego (teoretycznie jest to możliwe na wniosek jednego z małżonków zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jednak znacznie częściej wdrażana jest oddzielna sprawa. W jaki sposób dzielony jest majątek po rozwodzie?

Majątek w małżeństwie

Zanim przejdziemy do tematu wpisu, omówimy rodzaje majątków, jakie mogą występować w związku małżeńskim. Przede wszystkim wyróżniamy majątek wspólny, który obejmuje wszystko, co małżonkowie nabyli po ślubie, w tym również wynagrodzenie za pracę. Dopóki trwa wspólność ustawowa, dopóty żaden z małżonków nie może bez zgody drugiego nim dysponować (a więc np. zbyć). Z zasady udziały w majątku są równe, jednak w wyjątkowych sytuacjach można żądać ustalenia nierównych udziałów przy podziale majątku (art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Oprócz tego wyróżniamy majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Ten rodzaj majątku dotyczy wszystkiego tego, co każdy z małżonków zgromadził przed ślubem oraz nabył po ślubie w drodze dziedziczenia lub poprzez darowiznę. Istnieje jednak możliwość modyfikacji ustawowych zasad dotyczących majątków osobistych poprzez umowę notarialną.

Jak dzielony jest majątek wspólny?

Po ustaniu wspólności ustawowej w wyniku rozwodu należy dokonać podziału majątku — polubownie, w drodze zawartej przed notariuszem lub w ramach postępowania sądowego (trzecia opcja dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie sami nie są w stanie dojść do porozumienia). Podobnie jak i w przypadku spraw rozwodowych, najkorzystniejsze dla obu stron jest polubowne rozwiązanie tej kwestii. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Postępowania w sprawie podziału majątku bywają obszerne i skomplikowane, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej.

Jest kilka możliwości przeprowadzenia podziału majątku. Przede wszystkim można przyporządkować każdemu z małżonków poszczególne części majątku wspólnego, np. żona zostaje właścicielem domu, a maż mieszkania. Po podziale każdy staje się jedynym właścicielem konkretnego przedmiotu. Możliwe jest też przekazanie jednemu z małżonków na wyłączność jednego składnika majątku, np. domu, z zastrzeżeniem, że musi on spłacić połowę wartości. Kolejnym rozwiązaniem jest sprzedaż całego majątku i podział zysków.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

26 sierpnia 2021