Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Zadaniem adwokata wynikającym z przepisów prawa jest reprezentowanie klienta i jego obrona niezależnie od popełnionego czynu. Celem nadrzędnym jest udowodnienie niewinności przed sądem. Istnieją jednak nieliczne przesłanki, które dopuszczają możliwość odmówienia pomocy prawnej świadczonej przez adwokata.

Prawo do odmowy przyjęcia sprawy

Prawa oraz obowiązki adwokatów wobec klientów określa ustawa Prawo o adwokaturze, które obowiązuje w Polsce od 26 maja 1982 roku. Zgodnie z zapisami adwokat to osoba, której zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej klientom. Jednakże ustawa przewiduje możliwość odstąpienia adwokata od prowadzenia sprawy lub udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, które muszą zostać przedstawione zainteresowanemu. Choć odmowy ze strony adwokatów nie zdarzają się często, główną przesłanką do zerwania współprac z klientem jest fakt, że pomoc adwokata może doprowadzić do uniknięcia przez niego odpowiedzialności karnej za popełniony w przeszłości czyn. Innym powodem może być wystąpienie przeciwko bliskiej osobie lub takiej, z którą miał wcześniej osobisty zatarg lub brak rzetelnej wiedzy określonej dziedzinie prawa. Adwokat nie musi również udzielać pomocy w przypadku, kiedy wynik sprawy wpłynąłby na jego dobro osobiste lub majątek.

Odpowiedzialność adwokata

Adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie niezgodne z prawem lub naruszenie zasad i etyki zawodowej. Warto pamiętać, że adwokat bez względu na staż pracy, czy odmowę udzielenia pomocy prawnej może ponieść karę. W przypadku, kiedy doszło do przegrania procesy i zostanie mu udowodniony zarzut grozi my odpowiedzialność dyscyplinarna. Orzeka ją właściwy sąd dyscyplinarny. Co więcej, adwokat odpowiada również przed klientem. W przypadku, kiedy przegra sprawę z winy adwokata, a klient udowodni mu celowe działanie prowadzące do przegranej, klient może ubiegać się o odszkodowanie.

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

27 maja 2022