Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Rodzice posiadają nad małoletnimi dziećmi władzę rodzicielską, przy czym trzeba pamiętać, że w określonych przypadkach może ona zostać ograniczona. Kiedy może mieć to miejsce oraz jakie skutki to za sobą pociąga?

Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?

Prawo przewiduje, że ma to miejsce w dwóch przypadkach. To przede wszystkim sytuacje, gdy rodzice żyją w tzw. rozłączeniu, co jest skutkiem przede wszystkim rozwodu, ale także unieważnienia związku małżeńskiego oraz separacji. Inną sytuacją, która może stanowić pobudkę do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. Takie przypadki to przede wszystkim zaniedbywanie dobra małoletniego, np. w efekcie nadużywania alkoholu przez rodzica.

Z czym wiąże się ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Taka okoliczność związana jest z pewnymi obowiązkami, a także zakazami. Co istotne, w tej sytuacji nie dochodzi do ustania obowiązku alimentacyjnego, czy zerwania kontaktów z małoletnim. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa jednak na to, kto okaże się odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących dziecka. W praktyce będzie to ten rodzic, którego władza nie została ograniczona. W związku z tym nie będzie wymagane konsultowanie się np. w sprawie zajęć pozalekcyjnych, sposobów spędzania wolnego czasu, a nawet poważnych kwestii takich jak leczenie chorób małoletniego.

Jakie są rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Taka sytuacja może mieć miejsce albo na wniosek jednego z rodziców, albo z urzędu, np. w efekcie złożenia zawiadomienia do sądu przez organy takie jak policja czy szkoła. Co niemniej ważne, ograniczona władza rodzicielska może zostać w pełni przywrócona, w czym także pomaga prawnik od spraw rodzinnych wspierający w przypadku tego typu spraw.

Jak doskonale widać, ograniczenie władzy rodzicielskiej pociąga za sobą za sobą szereg konsekwencji, do których rodzic musi się stosować. Warto jednak raz jeszcze podkreślić, że nie wiąże się to z całkowitym i pełnym ustaniem kontaktów z małoletnim, czego w wielu przypadkach obawiają się opiekunowie.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

10 lutego 2022