Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Prawo do obrony przysługuje każdemu oskarżonemu w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania karnego każdy ma prawo do obrony, w tym prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Można go ustawić ustanowić już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora. Z naszego wpisu dowiesz się, jakie są podstawowe zadania obrońcy w procesie karnym.

Jakie są najważniejsze funkcje obrońcy w polskim procesie karnym?

Zgodnie z art. 82 Kodeksu postępowania cywilnego karnego obrońcą może być osoba, która ma stosowne uprawnienia do obrony regulowane przez przepisy o ustroju adwokatury (osoba wykonująca zawód adwokata i wpisana na listę adwokatów). Przepisy pozwalają oskarżonemu na posiadanie maksymalnie trzech obrońców. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, przysługuje mu obrońca z urzędu.

Obrońca w sprawach karnych ma prawo do działania w całym postępowaniu, a więc nie tylko podczas rozprawy sądowej. Może więc brać udział w czynnościach prowadzonych w ramach toczącego się postępowania karnego, w tym w przesłuchaniach świadków oraz zadawaniu im pytań. Obrońca ma prawo być przy Kliencie podczas przesłuchań, przy eksperymentach procesowych oraz wszelkich innych czynnościach związanych z postępowaniem przygotowawczym.

Obrońca bierze czynny udział w postępowaniu sądowym. Na tym etapie do jego najważniejszych zadań należy m.in. reprezentowanie klienta podczas postępowania, sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie lub umorzenie postępowania.

Na ostatnim, wykonawczym etapie sprawy karnej, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, obrońca może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Nie budzi zastrzeżeń stwierdzenie, że rola obrońcy w procesie karnym, szczególnie w procesie skomplikowanym, przyczynia się do bardziej wszechstronnego przedstawienia okoliczności faktycznych sprawy, a także pozwala na realizację jednego z najważniejszych założeń procesowych, a mianowicie zasady prawdy obiektywnej.

Trzeba jednak pamiętać, że obrońca reprezentuje interesy swojego Klienta, jednak nie zastąpi oskarżonego we wszystkich sytuacjach. Przykładowo, nie może składać wyjaśnień za oskarżonego, gdy w prowadzonych czynnościach niezbędny jest jego osobisty udział.

Podstawowe zadania obrońcy w procesie karnym

16 listopada 2021