Copyright 2021
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

Copyright 2021 - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Tlołka

LOKALIZACJE

kancelaria@tlolka.com.pl

+48 603 205 719

GLIWICE

ul. Zygmunta Starego 6/2

44-100 Gliwice

KANCELARIA CZYNNA:

​poniedziałek- czwartek:           9.00 - 17.00

​piątek:                                          9.00 - 14.00

ŻORY

ul.Moniuszki 15

44-240  Żory

facebook

MENU

+48 603 205 719

kancelaria@tlolka.com.pl

ADWOKAT
KANCELARIA ADWOKACKA
MICHAŁ TLOŁKA

Obrońca w sprawach karnych

Jestem osobą, którą mogą Państwo zaangażować jako obrońcę w sprawie karnej. W sytuacji, gdy dana osoba występuje w charakterze oskarżonego lub podejrzanego, skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest wysoce wskazane. Między innymi dlatego, że obrońca ma obowiązek działania wyłącznie na korzyść klienta, a także może wspierać go na każdym etapie postępowania. Takie wsparcie może przejawiać się w udzielaniu informacji czy doradztwie, ale nie tylko. Obrońca reprezentuje klienta przed sądem, a także sporządza w jego imieniu pisma, wnioski i inne dokumenty.

Podejmuję się obrony w sprawach karnych –osób podejrzanych i oskarżonych, jak również reprezentuję pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych. Pomagam Klientom na każdym etapie postępowań dotyczących przestępstw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach, a także w sprawach karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia. 

 

Przebieg sprawy karnej - etapy

Sprawa karna składa się z kilku części. Jako obrońca jestem obecny na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych, sądowych oraz wykonawczych w sprawach karnych. Jest to duże wsparcia dla klienta, ponieważ może on na bieżąco uzyskać wiedzę, na czym dokładnie polegają poszczególne etapy postępowania, a także ma świadomość, że jest objęty profesjonalną pomocą. Niezwykle istotne jest także to, że obrońca w sprawach karnych ma obowiązek działania na korzyść klienta, a także jest objęty tajemnicą adwokacką.  

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez organy ścigania i polega przede wszystkim na zbieraniu dowodów, które są później przeprowadzane w trakcie procesu. Dowodem może być na przykład poprawnie przygotowany protokół z przesłuchania świadka lub podejrzanego. Obrońca ma prawo być przy Kliencie w trakcie przesłuchań, przy eksperymentach procesowych i innych czynnościach związanych z postępowaniem przygotowawczym. Przed procesem oskarżony ma ograniczony dostęp do akt sprawy. 

Na etapie postępowania sądowego dochodzi do ponownego przesłuchania świadków, pokrzywdzonych i oskarżonych, a na ich podstawie oraz dowodów zebranych przez organy ścigania sąd podejmuje decyzję – najczęściej poprzez wydanie wyroku. Do zadań obrońcy na tym etapie należy między innymi udział w postępowaniu sądowym, a także sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wniosków o wznowienie lub umorzenie postępowania. 

Ostatni etap, który następuje już po uprawomocnieniu się wyroku, nazywany jest etapem wykonawczym. Wtedy właśnie obrońca może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowe przedterminowe zwolnienie. 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat roli prawnika w sprawach karnych, jest to możliwe podczas kontaktu telefonicznego lub osobistego w kancelarii.   

 

WSTECZ